Pandangan yang mengatakan mujassim ghairu shoreh termasuk dalam golongan fasiq adalah pandangan yang tidak benar sama sekali .Berkata Al- Imam Badruddin Muhammad bin Bahadr bin ^Abdullah Al Zarkasyi (wafat 794H) dalam Tasynif Masami^ Bi Jam^i Al Jawami^ Li Al Tajjudin Al - Subki :

ونقل صاحب ((الخصال)) من الحنابلة عن أحمد أنه قال :من قال :جسم لا كالأجسام كفر ، ونقل عن الأشعرية أنه يفسق ،وهذا النقل عن ألأشعرية ليس بصحيح
اهـ

Dinukil oleh Sohib Al Khishol dari Hanabilah bahawa (Imam) Ahmad bahawasanya berkata : Sesiapa yang berkata (bagi Allah) jisim tidak seperti jisim yang lain maka dia telah kafir.
Manakala nukilan dari para Ash^ariyyah bahawa ianya fasiq , nukilan dari para Ash^ariyyah ini tidak benar

intaha..

berhati hati dalam menaqalkan aqwal ulamak , takut2 nanti jadi iftiro keatas ulamak tersebut